COMPLIANCE A WHISTLEBLOWING SERVIS


MK, s.r.o. je přesvědčena, že základ ekonomické prosperity spočívá v respektu k pravidlům, v dodržování a kultivaci korektního a právního prostředí.
Právní a interní předpisy, etická a další pravidla, které se po dobu své existence MK, s.r.o. snaží prohlubovat, se neomezují pouze na obchodní vztahy, ale zahrnují všechny činnosti uvnitř i vně společnosti. Tímto přístupem dává společnost záruku stabilního prostředí, které odpovídá požadavkům právních a etických pravidel v obchodních vztazích, hospodářské soutěži, ochraně životního prostředí a zaměstnaneckých vztazích včetně zajištění rovných příležitostí, neboť dosavadní dobrá pověst a jméno je základní hodnotou firemní kultury MK, s.r.o., na které déle jak 30 let staví.
Ústřední útvar compliance (ombudsman) poskytuje poradenství ve všech otázkách týkajících se compliance a vhodnými opatřeními zvyšuje povědomí o jejím významu mezi zaměstnanci a třetími stranami. Od 1.8.2023 zastřešuje i Centrální systém vyřizování podnětů (WHISTLEBLOWING SERVIS), jehož prostřednictvím se účastí pracovníků zavedené zásady prohlubují.

PRO PODNĚTY PODLE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 A ZÁKONA Č. 171/2023 SB. SE DOPORUČUJE VYUŽÍT STRUKTURU FORMULÁŘŮ.